Sten Stensson Hotell Trollsjöparken Det gamla vattentornet
På gång 21:a april
Möte i Hajen på norrevångsskolan 9.30-11.00