Sten Stensson Hotell Trollsjöparken Det gamla vattentornet
Om oss
"En vacker sång sopar dammet från hjärtat"

Eslövs manliga nätverk bildades i januari 2000. Målet i manliga är att behålla de män vi har anställda idag och öka antalet män i förskolan och skolbarnsomsorgen.

Förväntningar, inriktningar och innehåll:
 • Ge varandra stöd
 • Tips och idéer
 • Män söker sig till arbetsplatser där man är anställda
 • Hjälp vid svåra situationer
 • Anklagelser
 • Föräldrar
 • Hålla ihop gruppen
 • Träffas regelbundet
 • Ventilera olika problem och frågor
 • Utåtriktad verksamhet/aktiviteter
 • Ta hand om manliga vikarier, vara mentorer


Mål
Behålla de män vi har anställda.
Öka antalet män i förskolan och barnomsorgen.

Metod för att uppnå målen
Genom att arbeta för ett starkt och engagerat manligt nätverk inom vår förvaltning. Nätverket vänder sig till tillsvidareanställda män inom förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorgen. Vikarie, praktikant och elev, som nätverksdeltagren tycker är lämplig, är också välkommen.

Organisation
Under VT-09 skall nätverket träffas vid 3 tillfällen. Två personer ansvarar för innehåll/dagordning och dokumentation. I dokumentationen ingår att skriva protokoll och att mejla detta till stödgruppen och närverksdeltagarna.
Det är viktigt att mötena har hög prioritet för nätverksdeltagarna.

Möten VT-09
13 januari: Västra skolan kl 9.30-11.00 Asghar
21 april: Hajen på Norrevång kl 9.30-11.00 Janne

Stödgruppen
Våra områdeschefer, Lisa Bäck och Per Jönsson samt Rolf Hurtig rektor på Västra skolan. Stödgruppen är alltid välkommen att delta vid nätverksmötena.

Aktiviteter
Göra ett informationshäfte och en webbsida som innehåller en kort presentation av nätverket, vilka vi är och var vi arbetar. Vi skall arbeta mot grundskolan, Barn- och fritidsprogrammet på Bergaskolan och Lärarhögskolan i Malmö och Kristianstad för att fånga upp och påverka yrkesval samt erbjuda manliga handledare/mentorer. Vi bör träffa ansvariga och göra upp handlingsplaner för massmedia. "Det manliga nätverket", bra kanal att nå ut till presumtiva kollegor.

Ansvarsomården
Kontaktperson nyanställda: Vakant
Massmedia: Asghar Keshwardoost
Webbsidan: Fredrik Andersson
Kontakt Grundskolan: Elisabeth Ross
Kontakt Barn- och Fritidsprogrammet: Karin Persson
Kontakt Partnerskolan: Rolf Hurtig
Informationshäfte:
Arbetsplatsbesök till nyanställda män:


Förankring/Marknadsföring
Rekrorerna
Informationsmöte efter 21 april 2009 ca 1 tim
BUF
Stödgruppen
Våra arbetsplatser
Rektor och informationshäftet
Lärarhögskolarna i Malmö och Kristianstad
Förslag: Annons i deras interna tidning
Barn- och Fritidsprogrammet Bergaskolan
Förslag: Annona i deras interna tidning