Sten Stensson Hotell Trollsjöparken Det gamla vattentornet
Eslövs manliga nätverks historia En lysande idé hade kommit år 2000 från Eslövs kommun/Lars Andersson som var förvaltningschef på barn och omsorg. Lars Andersson bildade en projektledningsgrupp i kommunen som består av:
Gun Hellborg
Kennet Syndquist
Kerstin Svensson
Katarina Lindhe


Katarina Lindhe fick ansvaret att tillsammans med Magnus Krantz kontakta alla manliga fritidspedagoger och förskolelärare inom Eslövs kommun och starta projektet manliga nätverk. Magnus Krantz var den person som har haft stort ansvar från år 2000 till 2005 med alla uppdrag inom manliga nätverk i kommunen. Alla pedagoger träffades ett par gånger per år och diskuterade olika former av samarbete inom kommunen och olika gymnasier eller högskolor i Skåne för att väcka stort intresse för män att börja med fritispedagog- eller förskolelärarutbildning.
Eslövs manliga nätverk slutade sin verksamhet år 2005 på grund av olika omständigheter. November 2008 startade Asghar Keshwardoost igen verksamheten genom att fråga alla manliga fritidspedagoger vid Innebandyturneringen på Norrevångsskolan och intresset var stort och alla kollegor var positiva till att starta verksamheten igen. 19 januari 2009 hade Eslövs manliga nätverk sitt första möte igen i personalrummet på Västra skolan och då deltog 10 fritidspedagoger från olika skolor inom Eslövs kommun.

Brev från förvaltningschef Lars Andersson