Sten Stensson Hotell Trollsjöparken Det gamla vattentornet
Välkommen till Eslövs Manliga Nätverk!
"En vacker sång sopar dammet från hjärtat"


Eslövs manliga nätverk bildades i januari 2000. Målet i manliga är att behålla de män vi har anställda idag och öka antalet män i förskolan och skolbarnsomsorgen.

Förväntingar, inriktningar och innehåll:
 • Ge varandra stöd
 • Tips och idéer
 • Män söker sig till arbetsplatser där man är anställda
 • Hjälp vid svåra situationer
 • Anklagelser
 • Föräldrar
 • Hålla ihop gruppen
 • Träffas regelbundet
 • Ventilera olika problem och frågor
 • Utåtriktad verksamhet/aktiviteter
 • Ta hand om manliga vikarier, vara mentorer